Asiakasrekisterin tietosuoja- ja rekisteriselosteen laatimispäivä 1.6.2022

REKISTERINPITÄJÄ
MF-Mainos Oy
Kelatie 8
01450 Vantaa
Puh: 0400 665 606
jani.front@mf-mainos.fi

REKISTERIN NIMI JA KÄYTTÖTARKOITUS
Rekisterin nimi: MF-Mainos Oy:n asiakastietorekisteri
Rekisterissä olevia henkilötietoja käsitellään tuotettaessa mainonta- ja markkinointipalveluita yritys- ja yksityisasiakkaille. Asiakkaiden henkilötietoja tallennetaan asiakassuhteiden hoitamiseen, perintään, luottomyynnissä sekä asiakastiedottamiseen.

REKISTERÖIDYT RYHMÄT JA TIETOSISÄLTÖ
Rekisteröidyt ryhmät ovat yritys- ja yksityisasiakkaat. Tallennettuja henkilötietoja ovat nimi ja sähköpostiosoite.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Rekisteriin kerätään tietoja asiakassuhteen syntymisen yhteydessä sekä asiakassuhteen jatkuessa.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA SIIRTO EU:N/ETA:N ULKOPUOLELLE
Henkilötietoja voidaan luovuttaa yhteistyökumppaneille, tai muille kolmansille osapuolille mainos- ja markkinointipalveluiden toteuttamiseksi. Tietoja ei siirretä eikä luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle ilman kyseisen henkilön antamaa kirjallista lupaa.

TARKASTUSOIKEUS
Henkilöllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin tallennettu. Tarkistuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti kirjattuna kirjeenä ja allekirjoitettuna osoitteeseen MF-Mainos Oy, Kelatie 8, 01450 Vantaa

OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus vaatia hänestä tallennettujen tietojen korjaamista. Korjauspyynnöt on tehtävä kirjallisesti kirjattuna kirjeenä osoitteeseen MF-Mainos Oy, Kelatie 8, 01450 Vantaa

EVÄSTEET
Verkkopalvelumme ei käytä evästeitä

LISÄOSAT – GOOGLE MAPS
Verkkosivusto käyttää Google Maps API -rajapintaa maantieteellisten tietojen esittämiseen. Kun käytät Google Maps -palvelua, Google kerää, käsittelee ja käyttää tietoa karttatoimintojen käytöstä. Lisätietoja Googlen tietojenkäsittelystä on Googlen tietosuojaselosteessa. Voit myös muuttaa henkilötietojen suojaan liittyviä asetuksia tietosuojakeskuksessa.

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus kieltää käsittelemästä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointiin, etämyyntiä sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto on tehtävä kirjallisesti ja kirjattuna kirjeenä osoitteeseen MF-Mainos Oy, Kelatie 8, 01450 Vantaa.