Verkkosivut.

Suunnittelu.

Tilakarhut Oy:n verkkosivut uudistettiin keväällä 2016. Sivuston suunnittelun lähtökohtana oli näyttävät kuvat heidän toteuttamista tilasuunnitelmista ja -toteutuksista. Tärkeänä osana sivustoa ovat myös heidän asiakasreferenssinsä, koska Tilakarhujen asiakastyytyväisyys on erittäin korkealla tasolla.

Tilakarhut on kokonaisvaltainen kumppani toimitilojen suunnittelussa ja toteutuksessa. Ratkaisujen perusteena on aina käyttäjän tarpeet ja etu.